Informatie

Wij houden ons aan de tarieven gekoppeld aan de codes van de KNMT.

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onzorgvuldig informeerden “laat u horen”!

Vraag om een verhelderend gesprek, dan zoeken wij samen naar een oplossing.

Uiteraard zijn we ook formeel aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling (Koninklijke Nederlandse Maatschappen der Tandheelkunde). (www.allesoverhetgebit.nl of Tandheelkundig informatiepunt TIP 0900 202 5012).

Onze tarieven kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.